අප අමතන්න - සීමාසහිත කිංඩාඕ ජියැන්මා ජාන තාක්ෂණ සමාගම.

සීමාසහිත කිංඩාඕ ජියැන්මා ජාන තාක්ෂණ සමාගම.

ලිපිනය

4 වන මහල, ගොඩනැගිල්ල සී 1,කිංඩාඕ කාර්මික තාක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනය,අංක 17 සොන්ගුආන් පාර, අධි තාක්‍ෂණික කලාපය,චීනයේ ෂැන්ඩොං පළාතේ කිංඩාඕ නගරය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: + 86-532-88330805

 

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න